Get Adobe Flash player

Twoja Karta Podróże


Twoja Karta Podróże to karta ubezpieczeniowa i rabatowa obowiązująca przez rok czasu. Dodatkowo daje ona możliwość wzięcia udziału w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Przeznaczona jest dla osób indywidualnych, jak i instytuacji w rodzaju szkół, uczelni, stowarzyszeń, związków, banków.


Twoja Karta Podróże wyróżnia się przede wszystkim  dużymi sumami ubezpieczenia:

 • Koszty leczenia - 260 000 zł

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków - 15 000 zł

 • Odpowiedzialność cywilna - 100 000 zł
oraz:
 • Pokryciem kosztów rehabilitacji na terenie RP

 • Ubezpieczeniem od kosztów leczenia wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych za granicą 

 • Całodobową pomocą w podróży 
  - Udzielanie informacji o chorobach i organizacja pomocy medycznej
  - Udzielenie gwarancji pokrycia kosztów hospitalizacji
  - Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby towarzyszącej
  - Udzielanie informacji w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej
  - Udzielanie pomocy w razie utraty dokumentów podróży 

 • Całodobowym dostepem do informacji 
  - Informacje o podróżach, turystyce i pogodzie
  - Informacje o rozrywkach i wydarzeniach kulturalnych 
  - Informacje sportowe
  - Informacje komunikacyjne
  - Informacje teleadresowe
  - Pomoc w rezerwacji, zakupie i dostarczeniu biletów kolejowych lub lotniczych
  - Pomoc w rezerwacji w hotelach, pensjonatach, restauracjach, klubach sportowych, w stacjach obsługi pojazdów 

ZAMÓW TWOJĄ KARTĘ PODRÓŻE


Istnieja 3 rodzaje tych kart. Wszystkie pozwalają na korzystanie ze zniżek w wybranych punktach na terenie Polski oraz umożliwiają udział w konkursach z nagrodami. Różnia się grupą docelową (wiekową) i zakresem ubezpieczenia.

TWOJA KARTA PODRÓŻE - CLASSIC

Adresowana jest dla osób w wieku 29-60 lat. Gwarantuje ubezpieczenie podczas podróży za granicę (z wyłączeniem USA i Kanady) w trakcie uprawiania turystyki kwalifikowanej, a także wykonywania pracy biurowej i fizycznej (z wyłączeniem niebezpiecznej pracy fizycznej).

Cena tej karty to: 170 zł.


TWOJA KARTA PODRÓŻE - STUDENT

Perzeznaczona jest dla dzieci i młodzierzy w wieku 6-28 lat. Gwarantuje ubezpieczenie podczas podróży za granicę (z wyłączeniem USA i Kanady) w trakcie uprawiania turystyki kwalifikowanej, a także wykonywania pracy biurowej i fizycznej (z wyłączeniem niebezpiecznej pracy fizycznej). Za dodatkową opłatą można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o wyjazdy do USA i Kanady oraz dopłaty do NNW na terenie Polski.

Cena tej karty to: 90 zł.


TWOJA KARTA PODRÓŻE - SPORT

Obejmuje osoby w wieku 6-60 lat. Standardowo gwarantuje ubezpieczenie podczas podróży za granicę (z wyłączeniem USA i Kanady) w trakcie uprawiania turystyki kwalifikowanej, a także wykonywania pracy biurowej i fizycznej (z wyłączeniem niebezpiecznej pracy fizycznej). Wyróżnia się jednak ubezpieczeniem także podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka oraz sportów ekstremalnych.

Cena tej karty to: 260 zł.


ZAMÓW TWOJĄ KARTĘ PODRÓŻE


Dokładne porównanie kart Twoja Karta Podróże 

TWOJA KARTA PODRÓŻE
podróże zagraniczne
Wiek posiadacza karty Składka za 1 osobę za 365 dni Dopłata z tytułu podróży do USA i Kanady Dopłata z tytułu NNW na terenie RP
TWOJA KARTA PODRÓŻE CLASSIC
Obejmuje:
 • pracę z wyłączeniem niebezpiecznej pracy fizycznej
 • uprawianie turystyki kwalifikowanej

29-60 lat

170 PLN

265 PLN

Nie
TWOJA KARTA PODRÓŻE STUDENT
Obejmuje:
 • uprawianie sportów w ramach zajęć wychowania fizycznego w szkole lub uczelni
 •  uprawianie turystyki kwalifikowanej
 • praktyki zawodowe wskazane przez szkołę i uczelnię
 • pracę z wyłączeniem niebezpiecznej pracy fizycznej

6-28 lat

90 PLN

145 PLN

15 PLN
TWOJA KARTA PODRÓŻE SPORT
Obejmuje:
 • uprawianieturystyki kwalifikowanej
 • pracę z wyłączeniem niebezpiecznej pracy fizycznej
 • sporty wysokiego ryzykad) sporty ekstremalne

6-60 lat

260 PLN

Nie

Nie


ZAMÓW TWOJĄ KARTĘ PODRÓŻE